Zapojte sa do politického dialógu o top aktuálnych otázkach Európskej únie s predstaviteľmi Slovenskej republiky a Európskej komisie.

Live stream:

Zapojte sa do dialógu na tieto témy:

Čo musí aktuálne Európska únia riešiť?

Čo robí Európska únia preto, aby si Európa zachovala hospodársku prosperitu?
Bude to postačujúce na to, aby udržala krok s krajinami ako napríklad Čína?
Prekonala Európska únia hospodársku krízu?
Aké zmeny fungovania eurozóny sa pripravujú, aby v budúcnosti nedochádzalo k dlhovým krízam?

Slovensko v Európskej únii

Je hlas Slovenska v Európskej únii počuť?
Ako Slovensko prispieva do Európskej únie a čo z Únie dostáva?
Aké príležitosti ponúka členstvo v EÚ slovenským občanom? Využívame ich?

Príďte s nami debatovať na témy, ktorými aktuálne žije Slovensko a celá Európa.


Položte otázku cez Sli.do (#EUdialogues)

Kedy: štvrtok 5. 11. 2015 o 17:00
Kde: Stará tržnica, Námestie SNP 25, 811 01, Bratislava

Registrácia na mieste od 16:30.

Po diskusii vás pozývame na čašu vína.

Dialóg je simultánne tlmočený do angličtiny.

Na tomto mieste si budete môcť pozrieť živý prenos z podujatia o 17:00.

Toto podujatie je súčasťou programu konferencie Tatrasummit

Občiansky dialóg otvorí:

Andrej Kiska

prezident Slovenskej republiky

Hosťami diskusného fóra budú:

Valdis Dombrovskis

podpredseda Európskej komisie zodpovedný za euro a sociálny dialóg

Vazil Hudák

minister hospodárstva Slovenskej republiky

DJ Fallgrapp

dj set


Na tomto podujatí sa bude fotografovať a filmovať. V tomto priestore vás možno budú filmovať alebo fotografovať. Každý, kto vstúpi do tohto priestoru, dáva európskej komisii neodvolateľný súhlas a oprávnenie na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa uváženia európskej komisie. V súvislosti s uvedeným zbavujete európsku komisiu akejkoľvek zodpovednosti a beriete na vedomie, že európska komisia nepreberá zodpovednosť za žiadne zranenie, poškodenie alebo materiálnu stratu, ktoré môžu vzniknúť vašej osobe v súvislosti s uvedeným.