Registrácia

* všetky polia sú povinné


Na tomto podujatí sa bude fotografovať a filmovať. V tomto priestore vás možno budú filmovať alebo fotografovať. Každý, kto vstúpi do tohto priestoru, dáva európskej komisii neodvolateľný súhlas a oprávnenie na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa uváženia európskej komisie. V súvislosti s uvedeným zbavujete európsku komisiu akejkoľvek zodpovednosti a beriete na vedomie, že európska komisia nepreberá zodpovednosť za žiadne zranenie, poškodenie alebo materiálnu stratu, ktoré môžu vzniknúť vašej osobe v súvislosti s uvedeným.